Upoznajte naše suradnike!Josip Burušić, voditelj projekta, doktorirao 2003. godine na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Zaposlen je kao znanstveni savjetnik na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 2008. godine voditelj je Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Od 1999. godine do danas nositelj je kolegija iz područja psihologije ličnosti, istraživačke metodologije na Odjelu za psihologiju, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu te od 2005. godine do danas nositelj kolegija iz područja mjerenja učinka i organizacijskog ponašanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Voditelj projekta biti će u potpunosti uključen u administraciju, rukovođenje i koordinaciju svih projektnih aktivnosti. Njegov istraživački angažman biti će usmjeren na osobna vjerovanja o vlastitoj akademskoj kompetenciji i pitanje školskih postignuća, a bit će uključen i u sva metodološka pitanja.
E-mail: Josip.Burusic@pilar.hr.Toni Babarović, doktorirao je 2009. godine na Odsjek za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Zaposlen je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu kao viši znanstveni suradnik. Njegovi znanstveni interesi vezani su uz: profesionalne interese, radne vrijednosti, donošenje profesionalnih odluka, psihologiju rada, vrednovanje obrazovanja. Sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilištu u Zagrebu na Hrvatskim studijima na kolegijima: Management ljudskih potencijala, Regresijska analiza, Faktorska analiza i Analiza varijance te na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na kolegiju Komunikacijske vještine. Njegove odgovornosti i obaveze na projektu su: istraživački nacrt i uzorak, konstrukcija upitnika, analiza podataka i izvješćivanje, priprema i objavljivanje znanstvenih radova.
E-mail: Toni.Babarovic@pilar.hrMarija Šakić-Velić, doktorirala je 2010. godine  Kognitivne znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2013. godine do danas zaposlena je kao Znanstveni suradnik na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te kao Docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nositelj je kolegija Psihologija djetinjstva na Hrvatskom katoličkom Sveučilištu te bila asistent na kolegijima Razvojna psihologija i  Psihologija djetinjstva i adolescencije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Njezine odgovornosti i obaveze na projektu su: istraživački nacrt i uzorak, konstrukcija upitnika, priprema i koordinacija terenskih istraživanja, analiza podataka i izvješćivanje, priprema i objavljivanje znanstvenih radova.
E-mail: Marija.Sakic@pilar.hr.
Ivan Dević, doktorirao je 2015. godine na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Tema disertacije je „Odrednice školskoga postignuća učenika osnovne škole – provjera modela školske kompetencije“. Zaposlen je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu kao viši asistent. Područje njegovog interesa su odrednice školskoga postignuća,  inteligencija, metodologija istraživanja, kvantitativna analize podataka. Sudjeluje u izvođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb na više kolegija iz područja metodologije i statistike na dodiplomskim i diplomskim studijima. Obaveze i odgovornost na projektu: istraživački nacrt i uzorak, organizacija i provođenje terenskih istraživanja, analiza podataka i izvješćivanje, priprema i objavljivanje znanstvenih radova.
E-mailIvan.Devic@pilar.hr.


Dubravka Glasnović Gracin, doktorirala je 2011. godine na doktorskom studiju “Doktorand(innen)kolleg Didaktik der Mathematik” na Sveučilištu u Klagenfurtu u Austriji. Od 2012. godine do danas zaposlena je kao Viša asistentica (postdoc) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija vezanih uz metodiku matematike. Na projektu će sudjelovati u kodiranju sadržaja (matematički zadaci) i evaluaciji čestica.
E-maildubravka.glasnovic@ufzg.hr
Leila Selimbegović, doktorirala je psihologiju 2007. godine na University of Paris Descartes, Paris, Francuska. Od 2010. godine zaposlena je kao izvanredni profesor na University of Poitiers u Francuskoj. Sudjeluje u nastavi na University of Poitiers, na odsjeku za psihologiju na kolegijima: Self-conscious emotions, Social perception, Autobiographical memory, Introduction to cognitive-behavioral therapy te University of Poitiers na Education sciences na kolegijima Experimental methodology and statistics, Self – the social construction of the person, Motivation. Na projektu je odgovorna za sva istraživačka pitanja o utjecaju spola/roda.
E-mailleila.selimbegovic@univ-poitiers.fr.


Ina Reić Ercegovac, 2010. godine doktorirala na odsjeku psihologije na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Od 2012. godine do danas zaposlena je kao Docent na odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Splitu. Kao docentica sudjeluje u nastavi na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Bavi se razvojnom psihologijom, posebno roditeljstvom te primjenom spoznaja iz razvojne psihologije u odgoju i obrazovanju. Na projektu će usmjeriti na obiteljska obilježja i njihove efekte. Koordinirat će aktivnostima izrade i pripreme upitnika i ostalih pisanih materijala.
E-mail: inareic@ffst.hr.
Predrag Pale doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i zaposlen od 1986. godine. Znanstveni interes mu je u području primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju, korisničkim sučeljima te sigurnosti informacijskih sustava. Djeluje kao konzultant i projektant, edukator i predavač u području informacijskih sustava i obrazovanja. Na projektu je zadužen za organizaciju i implementaciju STEM intervencije, razmatranje implikacija ishoda projekta na razvoj STEM karijera u školskom kontekstu te za potencijalne implikacije rezultata u području STEM karijera te uloge ICT u nastavi.
 E-mail: predrag.pale@fer.hr.Tomislav Jagušt magistrirao je 2008. godine računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu u Zagrebu gdje je od 2008. godine i zaposlen kao zavodski suradnik. Sudjelovao je u izvođenju nastave iz kolegija Programiranje i programsko inženjerstvo, Algoritmi i strukture podataka, Programske paradigme i jezici, Baze podataka i Napredni modeli i baze podataka. Područja znanstvenog rada su mu računalom podržano obrazovanje, uporaba mobilnih tehnologija u obrazovanju, Povezani podaci i Semantički web. Zanimaju ga bežične računalne mreže i radioamaterizam. Na projektu će se usmjeriti na operacionalizaciju STEM intervencije te istraživanje implikacija ishoda projekta u aspiracijama prema STEM karijeri.
E-mail: Tomislav.Jagust@fer.hr.


Juraj Petrović, doktorand je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Sveučilištu u Zagrebu. Na istom fakultetu zaposlen je kao znanstveni novak - asistent od 2011. godine. Sudjeluje u izvođenju labaratorijskih vježbi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na sljedećim kolegijima: Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1, Laboratorij iz obrade informacija 1, Računalna forenzika. Na projektu će sudjelovati u svim aktivnostima vezanim uz STEM intervenciju u školi te terenskim aktivnostima vezanim uz koordinaciju aktivnosti vezanih uz STEM intervenciju.
E-mail:  Juraj.Petrovic@fer.hr.Mia Karabegović, doktorandica na Kognitivinim znanostima na Central European University, Budimpešta, Mađarska. Od 2011. do 2012. godine radila je kao asistent u nastavi Evolucijske psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi vezani su joj uz evoluciju suradnje i strategije samopredstavljanja, kao i uporabu modernih tehnologija u kontekstu obrazovanja. Aktivnosti na ovom projektu odnosit će se na rodne razlike u STEM području i rodne razlike u strukturi i dinamici odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i STEM interesa.
 E-mail: Karabegovic_Mia@phd.ceu.edu.
Mirta Blažev, doktorandica na studiju psihologije FFZG-a, Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi vezani su joj uz psihologiju obrazovanja - ponajprije, uz motivaciju u obrazovanju i rodne razlike.
E-mailmiblazev@ffzg.hr.

 

Konzultantica na projektu:


Jacquelynne S. Eccles, sa Sveučilišta u Kaliforniji, Irvine, SAD, jedna od svjetski najuglednijih znanstvenica i središnjih figura u ovom istraživačkom području, čiji radovi su ukupno citirani više od pedeset tisuća puta. Svojim iskustvom, znanjima i savjetima pridonijet će da projekt sva teorijska, metodološka i konstruktna pitanja razmotri znanstveno relevantnije te će pomoći u pisanju radova i diseminaciji rezultata u selektivnim časopisima.